Компания

Акаунт Консулт ЕООД е специализирано счетоводно предприятие. Ние предлагаме професионално счетоводно обслужване на фирми от различни сфери на икономиката. Отнасяме се с внимание и отговорност към всеки наш клиент. Ние сме квалифицирани специалисти с висше икономическо образование и необходимия професионален опит. Нашите услуги са с високо качество и на конкурентни цени. Ние разполагаме с необходимия счетоводен, търговски, складов и ТРЗ софтуер. Притежаваме и цифрови сертификати за универсален електронен подпис, с които лесно и бързо комуникираме с институциите и обменяме данни с тях. Имаме възможност за on-line банкиранe и обмяна на информация с клиентите ни по електронен път.

Нашата цел е максимално да улесним нашите клиенти при вземането на решения като ги информираме своевременно за промени в законодателството, касаещи тяхната сфера на дейност и им помагаме с професионални съвети. Ние съобразяваме нашата работа с индивидуалните изисквания на всеки клиент. Подхождаме различно към всеки един в зависимост от спецификата на неговия бизнес . Предлагаме различни възможности за да улесним комуникацията между нас и нашите клиенти и да им спестим време и усилия.

Клиентите са най-важни за нас и затова винаги се съобразяваме с техните нужди и желания. Доверете ни се! Ние имаме индивидуален подход към всеки един от клиентите си. Можем да бъдем и вашия личен консултант по финансово-счетоводните въпроси!

Ако проявявате интерес, не се колебайте да ни позвъните още сега!