Административни услуги

Отново с цел спестяване на Вашето време и свеждане до минимум на ангажиментите Ви свързани с администрацията, ние предлагаме следните административни услуги:

  • Регистрации и пререгистрации на фирми
  • Съдействие за издаване на удостоверение за липса на данъчни и осигурителни задължения
  • Събиране на документи от офис или обект на клиента
  • On-line банкиране
  • Подаване на документи към различни институции
  • Пощенски и куриерски услуги от името на клиента до негови контрагенти – партньори, служители и т.н